ਸੰਪਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਖ਼ਬਾਰ

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ

ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਾਂ: ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਾਦਕ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ ਨੰ :-  +91 98158 02070
               +91 1824 46107
Email :- gurmitpalahi@yahoo.com

 

ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ

ਨਾਂ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ ਨੰ: +91 98720 07176
Email: phagwara.report@gmail.com

 

 

ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ

ਨਾਂ : ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ ਨੰ: +91 8283815254