ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਹੋਏ ਕਵਾਲਿਟੀ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਬੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਤਰਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਪੁਰਜੇ ਕਵਾਲਿਟੀ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ , ਇਸ ਪੁਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਗੀ ਵਲੋਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਕੋਬੇ ਸਟੀਲ ਨੇ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਕਵਾਲਿਟੀ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *