ਲੋਕਪਾਲ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈ ਗਠਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ 2019-20 ‘ਚ ਕੁਲ 1427 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 613 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 245 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 200 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 135 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚ 220 ਅਪੀਲਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 613 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੂੁਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *