ਵਾਹ  ਨੀ  ਗਰੀਬੀਏ-ਕਵੀਤਾ

ਵਾਹ  ਨੀ  ਗਰੀਬੀਏ  ਦੇਸ਼  ਤੂਂੰ  ਉਜਾੜਤਾ
ਭੁੱਖ ਦੀਏ ਭੇਣੇ ਨੀ ਤੂਂੰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਪਾੜਤਾ

ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ  ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚੇਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ
ਬੋਹੜ  ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦਾ  ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਤਾ

ਮੁਲਖ ਦੀ ਵਾਗ  ਡੋਰ ਮੁਤਸਬੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ
ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੂਂੰ ਉਸਾਰਤਾ

ਪੂਨਿਆ ਨੂਂੰ ਡੋਬ ਦਿਤਾ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ
ਨਿੱਤ ਨਵਾ ਚੰਨ ਸਾਧਾਂ ਬਾਬੇਆਂ ਨੇ ਚਾੜਤਾ

ਚੀਖ ਚੀਖ ਚੁੰਨੀ ਰੋਈ ਹਵਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਮਹਿਲ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ਾਂ ਰਲ ਕੁੱਲੀ ਨੂਂੰ ਲਤਾੜਤਾ

ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ  ਤੁਲ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ
ਧਰਮਾ ਦੀ ਅਗਨੀ  ਨੇ ਰੱਬ ਨੂਂੰ ਹੀ ਸਾੜਤਾ

ਸੋਨ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਏ ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਅੱਜ
ਬਿੰਦਰਾ ਮੁਲਖ  ਸੋਹਣਾ  ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਵਾੜਤਾ

ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ-ਏ-ਸਾਹਿਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *